Wat is obesitas?

Obesitas is wereldwijd stilaan een epidemie aan het worden, het is een teveel aan lichaamsvet, veroorzaakt door een calorie-inname dat het energieverbruik overschrijdt.

Obesitas, een ziekte

Obesitas is een ernstige, chronische ziekte en niet een eenvoudige toestand.  Obesitas wordt gedefinieerd als een te hoog percentage lichaamsvet ten opzichte van de lichaamsmassa. Overgewicht is na roken, de tweede meest voorkomende oorzaak van vermijdbare dood. Een maat die gebruikt wordt om de gezondheidsrisico’s van obesitas uit te drukken is de Body Mass Index (BMI).

BMI Calculator

Uw BMI is

oorzaken van obesitas genen eetgewoonten bewegen psychologische factoren dokter verhelst hans

Oorzaken van obesitas

Obesitas is meestal een combinatie van volgende factoren :

 • De genen van jouw ouders geërfd
 • Hoe goed zet jouw lichaam voeding om in energie
 • Jouw eet- en bewegingsgewoonten
 • Jouw omgeving
 • Psychologische factoren

Gevolgen van obesitas

Wanneer je obees, ernstig obees of morbied obees bent, heb je een ernstig risico op :

 • Verminderde levensverwachting
 • 50-100 % kans op vroegtijdige dood

 

Meer kans op :

 • Diabetes (type 2)
 • Gewrichtsproblemen
 • Hoge bloeddruk
 • Hartkwalen
 • Galblaasproblemen
 • Bepaalde kankers (borst, baarmoeder, colon)
 • Reflux (“het zuur”)
 • Slaapapnoe en astma
 • Depressie
 • Problemen met fertiliteit en zwangerschap
 • Urinaire incontinentie
 • Laag zelfbeeld, sociale isolatie en discriminatie
 • Niet comfortabel tot soms onmogelijk uitvoeren van dagdagelijkse taken
gevolgen van obesitas lage levensverwachting kans op vroegtijdige dood dokter verhelst hans
gevolgen van obesitas diabetes hartkwalen hoge bloeddruk depressie gewrichtsproblemen reflux kanker dokter verhelst hans
niet-chirurgische aanpak dieet sport medicatie sportprogramma diëtist dokter verhelst hans

Niet-chirurgische aanpak

Dieet, sport en medicatie werd lange tijd beschouwd als de enige behandeling voor overgewicht. Jammer genoeg is deze behandeling dikwijls maar efficiënt op korte termijn. Voor morbied obese patiënten is deze behandeling zelfs meestal ontoereikend. Dit leidt tot het gekende “jojo”-effect.

Meerdere studies hebben aangetoond dat patiënten die behandeld werden door een diëtiste, sportprogramma’s, psychologen of medicatie, slechts in staat waren van 10% van hun gewicht te verliezen, twee derde had hun gewicht terug na één jaar en bijna iedereen na 5 jaar. In een andere studie werd aangetoond dat slechts 5% van de patiënten in staat waren hun gewichtsvermindering te behouden na 5 jaar. Voor mensen die niet in aanmerking komen voor een vermageringsoperatie rest echter alleen deze conservatieve aanpak. Ook hier kunnen we U helpen.

Wie komt in aanmerking?

Wie komt in aanmerking voor operatie?

Alle patiënten met een BMI vanaf 35 met comorbiditeit.

Wie komt in aanmerking voor terugbetaling?

 • Minimumleeftijd 18 jaar
 • BMI vanaf 40
 • BMI vanaf 35 in geval van diabetes, onbehandelbare hoge bloeddruk en slaapapnoe
 • BMI vanaf 35 in geval van heringrepen na vroegere vermageringsoperaties
 • Gedocumenteerd dieet van minimum één jaar
 • Goedkeuring door psycholoog of psychiater
 • Goedkeuring door multidisciplinair team
gastric bypass terugbetaling wie komt in aanmerking bmi boven 35 minimum 18 jaar dokter verhelst hans